Samenwerking KBO-PCOB

 KBO en PCOB bundelen hun krachten in het belang van de Nederlandse ouderen. De verenigingen hebben samen zo’n 300.000 leden. Half maart besloten de ledenraden van de KBO en PCOB tot vorming van een gezamenlijk landelijk bureau en oprichting van de vereniging KBO-PCOB. 

Het nieuwe gezamenlijke bureau gaat straks onder een naam de belangen van ouderen behartigen. We zullen steeds onder de naam KBO-PCOB naar buiten treden. Deze samenwerking geeft extra slagkracht en zorgt voor meer zichtbaarheid in de maatschappelijke en politieke debatten.
De KBO-PCOB heeft straks vijf speerpunten: langer thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. Het gezamenlijk bureau verzorgt de lobby en publiciteit rond de speerpunten en ondersteunt beide verenigingen. Denk daarbij aan ouderenadvisering en de belastingservice.
De kracht van beide verenigingen zit bij de plaatselijke afdelingen, dicht bij de leden. De verenigingsstructuur van de KBO en de PCOB blijft daarom vooralsnog ongewijzigd. Er wordt, om de verbinding tussen het gezamenlijke bureau en de afzonderlijke verenigingen goed te borgen, een vereniging KBO-PCOB opgericht. Deze vereniging krijgt twee leden: de Unie KBO en de PCOB. Het bestuur van KBO-PCOB bestaat uit de twee voltallige besturen van de Unie KBO en de PCOB.

Nu de toekomstige structuur op hoofdlijnen is bepaald, zal er in de komende maanden veel uitgewerkt worden. Van belangrijke besluiten houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte.

 

Een nieuw gezamenlijk magazine!

De Ledenraad KBO-PCOB besloot 7 maart unaniem dat er één gezamenlijk magazine komt. 
Nu krijgen KBO-leden nog het magazine Nestor en PCOB-leden het magazine Perspectief. Straks krijgen zij allemaal het nieuwe magazine dat ook een nieuwe naam zal krijgen. Het is met een oplage van meer dan een kwart miljoen exemplaren meteen het grootste seniorenmagazine van Nederland.

Voorop staat dat de leden van beide verenigingen zich herkennen in het nieuwe magazine en zich er thuis in voelen. Naast het binden van de huidige leden, willen we met het magazine ook jonge senioren aantrekken en de zichtbaarheid van de vereniging vergoten. De omvang van het magazine zal hetzelfde zijn als de huidige Nestor.

Katernen 
In het nieuwe magazine zal voor KBO-leden een KBO-katern zitten en voor PCOB-leden een PCOB-katern, met daarin verenigingsspecifieke informatie. In het KBO-katern zal ruimte worden geboden voor informatie vanuit de provinciale bonden aan hun leden.

Vanaf augustus 2017 
Het eerste nummer van het nieuwe magazine verschijnt op 15 augustus 2017. De distributie blijft voorlopig nog gescheiden bij de twee verenigingen. De data voor de bezorging bij KBO-leden blijven ongewijzigd.

Waarschuwing: Let op met wie u ons energiecontract verlengt!

 

De afgelopen jaren hebben duizenden KBO-leden deelgenomen aan het KBO Energiecollectief. Zij bespaarden flink – gemiddeld 340 Euro per jaar – tijdens de duur van hun nieuwe contract (1 of drie jaar). 

We krijgen echter steeds meer signalen dat KBO-leden na de duur van het contract rechtstreeks via mail of telefoon worden benaderd door de energieleverancier om het contract te verlengen. Veel leden denken dan dat het om een verlenging met het KBO-Energiecollectief gaat, maar dat is niet zo. Zo komen ze ongemerkt weer in het gewone (duurdere) tarief van de energieleverancier terecht. Zij kunnen dan ook geen beroep meer doen op de persoonlijke klantenservice van het KBO Energiecollectief.

Wilt u bij het KBO-Energiecollectief blijven, verleng dan alleen bij ons als uw contract afloopt. We hebben onze aanbieding inmiddels zo veranderd dat u automatisch via het KBO Energiecollectief stroom- en gastarieven tegen inkoopprijs blijft ontvangen, zonder (winst)marge. 

 

01 02 03 04 05 06 07 08