Dhr.Ton Raven

Voorzitter

Dhr. Hay Penders

Vice Voorzitter / Financieel Administrateur

Mw. Riet Schrijer

Penningmeester

Mw. Helène Reinders

Evenementencommissie

Mw. Mientje Haarmann

Evenementencommissie

Dhr. Jos Bonekamp

Beheerstichting

Secretariaat

info@kboaugustinus.nl
01 02 03 04 05 06 07 08